Blog

Pierwsza wizyta u lekarza medycyny pracy. Jak się do niej przygotować?

lekarz medycyny pracy

Osoby, które po raz pierwszy wybierają się do lekarza medycyny pracy, często nie wiedzą, czego mogą się spodziewać na wizycie. Już na samym wstępie podpowiemy, że spotkanie z lekarzem medycyny pracy to nic strasznego, a od pacjenta nie wymaga się specjalnego przygotowania. Chcesz wiedzieć, jak przebiega taka wizyta? Przeczytaj poniższy artykuł!

Medycyna pracy. Kto musi odbyć badania psychologiczne?

Medycyna pracy

Kodeks Pracy jasno stwierdza, że pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. Czy wszyscy pracownicy kierowani są jednak na badania psychologiczne? Oczywiście nie. Dotyczą one etatowych kierowców (w tym: dostawców, kurierów, kierowców pojazdów uprzywilejowanych) oraz tych, którzy wykonują działalność w zakresie transportu drogowego jako samozatrudnieni. Badania psychologiczne muszą również przejść osoby, które wykorzystują w pracy samochód służbowy (lub prywatny do celów służbowych), instruktorzy nauki jazdy, operatorzy maszyn i urządzeń, osoby wykonujące pracę na wysokości, górnicy i kierowcy skierowani na nie przez Policję, Prezydenta Miasta lub Starostę (zazwyczaj po utracie uprawnień).

Cukrzyca a praca zawodowego kierowcy - czy są jakieś ograniczenia?

kierowca cukrzyca

Jeszcze dekadę temu cukrzycy chcący pracować jako zawodowi kierowcy nie mieli takiej możliwości. Nie pozwalały na to przepisy prawa. W 2011 roku sytuacja się jednak zmieniła (wejście w życie Dyrektywy Unijnej), a choroba nie jest już przeciwwskazaniem do uzyskania odpowiednich uprawnień. Diabetycy muszą jednak udowodnić, że rozumieją swoją chorobę i są w stanie nad nią zapanować. Co to oznacza w praktyce?

Badania kontrolne w pracy

badanie kontrolne

Zanim pracodawca zatrudni nową osobę na danym stanowisku pracy, ma obowiązek skierować ją na badania lekarskie. Jednak również pracownicy, którzy już jakiś czas są zatrudnieni w danej firmie, w pewnych okolicznościach powinni być wysyłani przez niego na badania kontrolne. Czym one są i kiedy pracownik jest zobowiązany je wykonać?

Badania okresowe w pracy

badania

Pracownik zatrudniony na umowie o pracę musi wykonywać badania okresowe. Pracodawca nie może dopuścić do wykonywania obowiązków osoby, która nie przedstawi ważnego zaświadczenia od lekarza medycyny pracy. Jeśli pracownik odmówi wykonania badań, pracodawca ma prawo rozwiązać z nim umowę natychmiast, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Badania dla osób pracujących na wysokości

dzwig

W wielu zawodach pracownicy muszą wykonywać swoje obowiązki, wspinając się na rusztowania, drabiny, stropy czy wysokie parapety. Nie wszyscy wiedzą, że praca na podwyższeniach znajdujących się na wysokości co najmniej 1 m nad poziomem terenu lub poziomem podłogi, to praca na wysokościach. Aby ją wykonywać, należy przejść odpowiednie badania lekarskie

Badania kierowców zawodowych

kierowca

Kierowcy zawodowi zgodnie z ustawą o transporcie drogowym są zobligowani do przeprowadzania badań lekarskich oraz testów psychologicznych potwierdzających zdolność do wykonywania tego rodzaju zawodu.

Badania wstępne przed podjęciem pracy

badanie

Wszystkie osoby podejmujące zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę mają obowiązek zgłoszenia się do lekarza medycyny pracy na badania wstępne. Dotyczy to zarówno zatrudnionych na cały etat, jak i jego część lub na zastępstwo.

Czym jest medycyna pracy?

rozmowa

Dziedzina medycyny pracy obejmuje badanie tego, jak środowisko pracy wpływa na zdrowie osób zatrudnionych w danym miejscu. Lekarze tej specjalności przeprowadzają wywiady i zlecają badania okresowe, wstępne oraz kontrolne pracowników.