Blog

Jakie badania wykonuje się pracownikom pracującym na wysokości?

praca na wysokości

Aby móc pracować na wysokości, konieczne jest wykonanie ściśle określonych badań lekarskich. Ich pozytywny wynik pozwoli lekarzowi na wystawienie orzeczenia potwierdzającego zdolność do wykonywania tego rodzaju obowiązków służbowych. Wynika to bezpośrednio z przepisów prawa, zaś uchybienie temu obowiązkowi może wiązać się z szeregiem negatywnych konsekwencji. Należy zarazem pamiętać, że chodzi tu jednocześnie o zdrowie i bezpieczeństwo pracownika podejmującego się takiej pracy.

Jakie są konsekwencje za brak badań medycyny pracy?

rozmowa w pracy

Nie od dziś wiadomo, że posiadanie ważnych badań medycyny pracy jest zupełnie niezbędne do wykonywania czynności wynikających ze stosunku pracy. Słowem, są one podstawowym warunkiem do legalnego zatrudnienia. Zdarza się jednak, że pracodawcy uchybiają obowiązkowi wystawiania skierowań lub to właśnie pracownik nie stawia się na wizytę. Czy wiesz, jakie są tego konsekwencje?

Czy osoby nieletnie muszą wykonywać badania przed podjęciem pracy wakacyjnej?

nastolatka

Pracodawcy coraz chętniej decydują się na zatrudnianie nieletnich. Dotyczy to w szczególności prac typowo sezonowych, gdy znacząco wzrasta zapotrzebowanie na pracowników. Młodzież chętnie podejmuje się tego rodzaju zadań, aby zdobyć pierwsze doświadczenie, a także zarobić nieco pieniędzy na swoje własne potrzeby. Czy wiesz, jak wygląda to zagadnienie od strony prawnej?

Orzeczenie o niepełnosprawności a medycyna pracy

niepełnosprawny pracownik

Nie ulega wątpliwości, że stan zdrowia danej osoby ma ogromne znaczenie w przypadku wyboru określonej ścieżki zawodowej. Chodzi tu jednak nie tylko o kwestie praktyczne, ale również prawne. Polski ustawodawca nadaje bowiem lekarzom kompetencję, w ramach której mogą oni określać, kiedy podjęcie danej pracy jest możliwe, a kiedy nie.

Jakie należy wykonać badania po zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni?

sprawdanie ciśnienia

Osoby świadczące pracę w rozumieniu Kodeksu pracy zobowiązane są do poddawania się różnego rodzaju badaniom. Dotyczy to między innymi sytuacji, gdy pracownik powraca na swoje stanowisko po przebywaniu na zwolnieniu lekarskim, które trwało dłużej niż 30 dni. Jak wygląda taka wizyta i o czym warto pamiętać?

Jakie badania wykonuje się dla pracowników narażonych na drgania?

badania lekarsie

Praca na niektórych stanowiskach wiąże się ze wzmożonym ryzykiem zawodowym. Jednym ze zjawisk nieobojętnych dla organizmu są drgania, które mogą przybierać różną postać. Niestety z reguły są one skutkiem ubocznym dokonywania różnorodnych procesów produkcyjnych i nie ma możliwości, aby je zredukować. Z tego powodu zatrudnieni narażeni na drgania muszą poddawać się badaniom pracowniczym.

Stanowisko pracy a zakres badań profilaktycznych

lekarz23

Badania profilaktyczne są nieodłącznym elementem każdego stosunku pracy. Po stronie pracodawcy spoczywa obowiązek wystawienia skierowania, zaś pracownik zobligowany jest do ich wykonania. Dotyczy to każdego rodzaju badań, tj. wstępnych, kontrolnych oraz okresowych.

Na czym polegają badania profilaktyczne dla pracowników?

badanie

Kodeks pracy narzuca na pracodawców obowiązek monitorowania stanu zdrowia swoich pracowników. Oczywiście nie chodzi tu o szczegółowe zapoznawanie się z ich schorzeniami, co byłoby niedopuszczalne. Mowa jednak o badaniach, które potwierdzają lub wykluczają zdolność pracownika do świadczenia pracy.

Jak długo należy przechowywać orzeczenie lekarskie pracownika?

lekarz-orzeczenie

Każdy pracownik, który podpisuje umowę o pracę, musi posiadać aktualne orzeczenie lekarskie dotyczące przydatności do pracy na konkretnym stanowisku. Jest to bardzo ważny dokument, który wskazuje na brak przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu. Jak długo jednak pracodawca musi przechowywać takie orzeczenie lekarskie w aktach pracownika? Czy może się go pozbyć w chwili, gdy stosunek pracy pomiędzy nimi ustanie?

Własna działalność gospodarcza, a medycyna pracy

medycyna pracy

Sprawność fizyczna pracowników ma kluczowe znaczenie przy wykonywaniu obowiązków wynikających ze stosunku pracy. Aby pracodawca miał pewność, że zatrudnione przez niego osoby nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku, kieruje on swoich pracowników na badania wstępne i okresowe. W większości ich przeprowadzenie jest konieczne i wynika z przepisów prawnych. I o ile osoby zatrudnione na umowie o pracę, nie mają wątpliwości co do obowiązku wykonania badań, o tyle problem pojawia się wśród tych, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. Czy przedsiębiorcy są zobowiązani do wykonywania badań z zakresu medycyny pracy? O tym przeczytasz w dalszej części artykułu.