Blog

Czym jest psychotechnika i kogo obowiązuje?

mężczyzna gniecie kartki

Nie jest tajemnicą, że pracownicy zobowiązywani są do wykonywania różnorodnych badań lekarskich, a także spełniania szeregu innych formalności. Jest to zupełna podstawa legalnego nawiązywania stosunku pracy, a także samego jej wykonywania. Ważnym obowiązkiem niektórych grup zawodowych jest tzw. psychotechnika. Czy wiesz, co to takiego oraz kto jest zobowiązany do jej wykonania?

Niepełnosprawni vs godziny pracy

pracownik

Orzeczenie o niepełnosprawności wcale nie przekreśla szans na podjęcie kariery zawodowej. Prawo wspiera jednak osoby borykające się z różnego rodzaju ograniczeniami. Przepisy regulują bowiem takie obszary stosunku pracy między pracodawcą a osobą niepełnosprawną, które mogą stanowić dla niej utrudnienie. Jednym z nich jest czas pracy. Czy wiesz, w jakim wymiarze godzin może pracować pracownik z orzeczeniem o niepełnosprawności?

Jakie badania wykonuje się pracownikom pracującym na wysokości?

praca na wysokości

Aby móc pracować na wysokości, konieczne jest wykonanie ściśle określonych badań lekarskich. Ich pozytywny wynik pozwoli lekarzowi na wystawienie orzeczenia potwierdzającego zdolność do wykonywania tego rodzaju obowiązków służbowych. Wynika to bezpośrednio z przepisów prawa, zaś uchybienie temu obowiązkowi może wiązać się z szeregiem negatywnych konsekwencji. Należy zarazem pamiętać, że chodzi tu jednocześnie o zdrowie i bezpieczeństwo pracownika podejmującego się takiej pracy.

Jakie są konsekwencje za brak badań medycyny pracy?

rozmowa w pracy

Nie od dziś wiadomo, że posiadanie ważnych badań medycyny pracy jest zupełnie niezbędne do wykonywania czynności wynikających ze stosunku pracy. Słowem, są one podstawowym warunkiem do legalnego zatrudnienia. Zdarza się jednak, że pracodawcy uchybiają obowiązkowi wystawiania skierowań lub to właśnie pracownik nie stawia się na wizytę. Czy wiesz, jakie są tego konsekwencje?

Czy osoby nieletnie muszą wykonywać badania przed podjęciem pracy wakacyjnej?

nastolatka

Pracodawcy coraz chętniej decydują się na zatrudnianie nieletnich. Dotyczy to w szczególności prac typowo sezonowych, gdy znacząco wzrasta zapotrzebowanie na pracowników. Młodzież chętnie podejmuje się tego rodzaju zadań, aby zdobyć pierwsze doświadczenie, a także zarobić nieco pieniędzy na swoje własne potrzeby. Czy wiesz, jak wygląda to zagadnienie od strony prawnej?

Orzeczenie o niepełnosprawności a medycyna pracy

niepełnosprawny pracownik

Nie ulega wątpliwości, że stan zdrowia danej osoby ma ogromne znaczenie w przypadku wyboru określonej ścieżki zawodowej. Chodzi tu jednak nie tylko o kwestie praktyczne, ale również prawne. Polski ustawodawca nadaje bowiem lekarzom kompetencję, w ramach której mogą oni określać, kiedy podjęcie danej pracy jest możliwe, a kiedy nie.

Jakie należy wykonać badania po zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni?

sprawdanie ciśnienia

Osoby świadczące pracę w rozumieniu Kodeksu pracy zobowiązane są do poddawania się różnego rodzaju badaniom. Dotyczy to między innymi sytuacji, gdy pracownik powraca na swoje stanowisko po przebywaniu na zwolnieniu lekarskim, które trwało dłużej niż 30 dni. Jak wygląda taka wizyta i o czym warto pamiętać?

Jakie badania wykonuje się dla pracowników narażonych na drgania?

badania lekarsie

Praca na niektórych stanowiskach wiąże się ze wzmożonym ryzykiem zawodowym. Jednym ze zjawisk nieobojętnych dla organizmu są drgania, które mogą przybierać różną postać. Niestety z reguły są one skutkiem ubocznym dokonywania różnorodnych procesów produkcyjnych i nie ma możliwości, aby je zredukować. Z tego powodu zatrudnieni narażeni na drgania muszą poddawać się badaniom pracowniczym.

Stanowisko pracy a zakres badań profilaktycznych

lekarz23

Badania profilaktyczne są nieodłącznym elementem każdego stosunku pracy. Po stronie pracodawcy spoczywa obowiązek wystawienia skierowania, zaś pracownik zobligowany jest do ich wykonania. Dotyczy to każdego rodzaju badań, tj. wstępnych, kontrolnych oraz okresowych.

Na czym polegają badania profilaktyczne dla pracowników?

badanie

Kodeks pracy narzuca na pracodawców obowiązek monitorowania stanu zdrowia swoich pracowników. Oczywiście nie chodzi tu o szczegółowe zapoznawanie się z ich schorzeniami, co byłoby niedopuszczalne. Mowa jednak o badaniach, które potwierdzają lub wykluczają zdolność pracownika do świadczenia pracy.