Blog

Kiedy najczęściej wykonywane są badania przydatności do pracy?

mężczyzna na wizycie u lekarza medycyny pracy

Badania przydatności do pracy są istotnym elementem procesu zatrudnienia oraz utrzymania bezpieczeństwa i higieny pracy. Ich celem jest ocena zdolności pracownika do wykonywania określonych czynności zawodowych oraz identyfikacja ewentualnych przeciwwskazań zdrowotnych. W niniejszym artykule przedstawimy dwa kluczowe momenty, w których badania te są najczęściej wykonywane.

Co warto wiedzieć na temat badań wstępnych?

stetoskop

Badania wstępne kierowane są do pracowników, którzy podejmują zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Takie osoby, jeszcze przed rozpoczęciem stosunku pracy, na skierowanie przyszłego pracodawcy muszą zgłosić się do lekarza medycyny pracy. Specjalista przeprowadza wówczas szereg badań, na podstawie których orzeka zdolność lub brak zdolności do podjęcia pracy w danym zawodzie bądź na określonym stanowisku. Jak w praktyce wygląda taka wizyta?

Jak wygląda badanie słuchu i kto musi je wykonać?

badanie słuchu

W codziennym pędzie często zapominamy, że dobry słuch ma bardzo duże znaczenie w naszym życiu. Dopiero gdy zaczynają się pojawiać problemy, zdajemy sobie sprawę, jak trudno funkcjonować bez tego sprawnego zmysłu. Kłopoty ze słyszeniem motywują wielu z nas do wykonania badań, ale warto pamiętać, że słuch dobrze kontrolować nie tylko w razie niedosłuchu. Jakie są inne wskazania do wykonania tego badania i jak ono przebiega? O tym w dzisiejszym artykule.

Na czym polega badanie koordynacji ruchowej?

rozmyte tło lekarz

Koordynacja ruchowa jest ważną umiejętnością, która odpowiada za zdolność do wykonywania złożonych ruchów. W praktyce odnosi się do szybkiego reagowania, zachowania równowagi, dostosowywania ruchów do sytuacji czy też dokładnego ich wykonywania. Jest tym samym podstawową umiejętnością, która definiuje ogólną sprawność ruchową człowieka. Potwierdzenie właściwej sprawności ruchowej niekiedy bywa potrzebne przy wystawianiu orzeczeń lekarskich potwierdzających lub wykluczających zdolność do pracy na określonych stanowiskach. W takich przypadkach pracownicy lub kandydaci do zatrudnienia kierowani są na badania koordynacji ruchowej.

Jak często wykonuje się badania okresowe?

lekarz

Nie od dziś wiadomo, że podjęcie zatrudnienia wiąże się z koniecznością wizyty u lekarza medycyny pracy, który oceni zdolność do pracy w zawodzie lub na danym stanowisku. Badania wstępne to jednak niejedyny obowiązek pracownika. W czasie trwania umowy o pracę ten zobowiązany jest również do wykonywania badań okresowych. Badania okresowe pozwalają kontrolować stan zdrowia pracownika oraz poddają ocenie wpływ wykonywanych obowiązków na jego organizm. Przepisy jasno wskazują na to, że należy je wykonywać przede wszystkim regularnie. Jak to wygląda w praktyce?

Jakie uprawnienia mają lekarze medycyny pracy?

lekarz

Medycyna pracy jest specjalizacją lekarską, która zajmuje się badaniem wpływu pracy na zdrowie pracownika. Do lekarzy medycyny pracy udajemy się m.in. przed rozpoczęciem zatrudnienia na nowym stanowisku, tuż po zapisaniu się na kurs prawa jazdy, a niekiedy nawet przed pierwszym dniem studiów na określonych kierunkach. Czym właściwie zajmują się specjaliści medycyny pracy? Jakie mają uprawnienia i które badania wykonują? Na te pytania odpowiadamy w dzisiejszym wpisie.

Czym jest próba wysiłkowa i kiedy należy ją wykonać?

próba wysiłkowa

Aby pracownik mógł legalnie przystąpić do wykonywania obowiązków służbowych, musi uzyskać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań. W niektórych przypadkach podstawowa diagnostyka zostaje poszerzona o tzw. próbę wysiłkową.