Blog

Orzeczenie o niepełnosprawności a medycyna pracy

niepełnosprawny pracownik

Nie ulega wątpliwości, że stan zdrowia danej osoby ma ogromne znaczenie w przypadku wyboru określonej ścieżki zawodowej. Chodzi tu jednak nie tylko o kwestie praktyczne, ale również prawne. Polski ustawodawca nadaje bowiem lekarzom kompetencję, w ramach której mogą oni określać, kiedy podjęcie danej pracy jest możliwe, a kiedy nie.

Jakie należy wykonać badania po zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni?

sprawdanie ciśnienia

Osoby świadczące pracę w rozumieniu Kodeksu pracy zobowiązane są do poddawania się różnego rodzaju badaniom. Dotyczy to między innymi sytuacji, gdy pracownik powraca na swoje stanowisko po przebywaniu na zwolnieniu lekarskim, które trwało dłużej niż 30 dni. Jak wygląda taka wizyta i o czym warto pamiętać?

Jakie badania wykonuje się dla pracowników narażonych na drgania?

badania lekarsie

Praca na niektórych stanowiskach wiąże się ze wzmożonym ryzykiem zawodowym. Jednym ze zjawisk nieobojętnych dla organizmu są drgania, które mogą przybierać różną postać. Niestety z reguły są one skutkiem ubocznym dokonywania różnorodnych procesów produkcyjnych i nie ma możliwości, aby je zredukować. Z tego powodu zatrudnieni narażeni na drgania muszą poddawać się badaniom pracowniczym.

Stanowisko pracy a zakres badań profilaktycznych

Badania profilaktyczne są nieodłącznym elementem każdego stosunku pracy. Po stronie pracodawcy spoczywa obowiązek wystawienia skierowania, zaś pracownik zobligowany jest do ich wykonania. Dotyczy to każdego rodzaju badań, tj. wstępnych, kontrolnych oraz okresowych.

Na czym polegają badania profilaktyczne dla pracowników?

Kodeks pracy narzuca na pracodawców obowiązek monitorowania stanu zdrowia swoich pracowników. Oczywiście nie chodzi tu o szczegółowe zapoznawanie się z ich schorzeniami, co byłoby niedopuszczalne. Mowa jednak o badaniach, które potwierdzają lub wykluczają zdolność pracownika do świadczenia pracy.

Jak długo należy przechowywać orzeczenie lekarskie pracownika?

Każdy pracownik, który podpisuje umowę o pracę, musi posiadać aktualne orzeczenie lekarskie dotyczące przydatności do pracy na konkretnym stanowisku. Jest to bardzo ważny dokument, który wskazuje na brak przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu. Jak długo jednak pracodawca musi przechowywać takie orzeczenie lekarskie w aktach pracownika? Czy może się go pozbyć w chwili, gdy stosunek pracy pomiędzy nimi ustanie?

Własna działalność gospodarcza, a medycyna pracy

Sprawność fizyczna pracowników ma kluczowe znaczenie przy wykonywaniu obowiązków wynikających ze stosunku pracy. Aby pracodawca miał pewność, że zatrudnione przez niego osoby nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku, kieruje on swoich pracowników na badania wstępne i okresowe. W większości ich przeprowadzenie jest konieczne i wynika z przepisów prawnych. I o ile osoby zatrudnione na umowie o pracę, nie mają wątpliwości co do obowiązku wykonania badań, o tyle problem pojawia się wśród tych, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. Czy przedsiębiorcy są zobowiązani do wykonywania badań z zakresu medycyny pracy? O tym przeczytasz w dalszej części artykułu.

Jak wyglądają badania medycyny pracy w dobie pandemii?

Zgodnie z obowiązującym w Polsce kodeksem pracy, pracodawca ma obowiązek chronić zdrowie i życie zatrudnianych pracowników poprzez zagwarantowanie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Do tych działań zalicza się m.in. kierowanie pracowników na profilaktyczne badania lekarskie do lekarzy medycyny pracy. Znów na pracowniku ciąży obowiązek uczestniczenia we wstępnych, okresowych i kontrolnych badań wraz ze stosowaniem się do przekazanych w ich trakcie zaleceń. Badania okresowe należy wykonywać cyklicznie, zgodnie z częstotliwościami przewidzianymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy. Na skutek pandemii COVID-19 wiele zasad uległo jednak zmianie. Jak obecnie wygląda kwestia badań medycyny pracy? Czy są one konieczne, a jeśli tak – w jaki sposób należy je wykonywać?

Jakie badania dla pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności?

W przedsiębiorstwach zatrudnia się bardzo różne osoby. Czasami są to ludzie w pełni zdrowi, tacy, którym nie dokuczają żadne dolegliwości. Zdarza się jednak również, że pracodawca decyduje się zatrudnić osobę z orzeczeniem o niepełnosprawności. Musi on wtedy upewnić się, jakie przepisy obowiązują go podczas podpisywania umowy właśnie z taką osobą. Jak wygląda w tym kontekście kwestia związana z badaniami, jakie trzeba wykonać przed podjęciem pracy?

W jakiej sytuacji wystawia się opinie orzecznicze?

Lekarz medycyny pracy ma obowiązek ocenić stan zdrowia pacjenta i wystawić opinię orzeczniczą. Dodatkowo musi wykryć zagrożenie zdrowotne, które może stwarzać konkretne miejsce i stanowisko pracy. Po przeprowadzonych badaniach wydaje więc zaświadczenia o zdolności do wykonywania zawodu i braku przeciwwskazań bądź wręcz zakazuje i wystawia dokument.

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.