Na czym polega badanie koordynacji ruchowej?

rozmyte tło lekarz

Koordynacja ruchowa jest ważną umiejętnością, która odpowiada za zdolność do wykonywania złożonych ruchów. W praktyce odnosi się do szybkiego reagowania, zachowania równowagi, dostosowywania ruchów do sytuacji czy też dokładnego ich wykonywania. Jest tym samym podstawową umiejętnością, która definiuje ogólną sprawność ruchową człowieka. Potwierdzenie właściwej sprawności ruchowej niekiedy bywa potrzebne przy wystawianiu orzeczeń lekarskich potwierdzających lub wykluczających zdolność do pracy na określonych stanowiskach. W takich przypadkach pracownicy lub kandydaci do zatrudnienia kierowani są na badania koordynacji ruchowej.

Jak wygląda badanie koordynacji ruchowej?

Badania koordynacji ruchowej mogą przebiegać na różne sposoby. Najczęściej w ich ramach ocenia się zdolność do utrzymania równowagi. Zdolności koordynacyjne sprawdza się np. podczas badań równowagi statycznej i dynamicznej. Przeprowadzić je może neurolog, laryngolog lub lekarz medycyny pracy. W Tychach badanie zdolności do utrzymania równowagi oraz inne testy oceniające koordynację ruchową wykonujemy w Centrum Medycyny Pracy „Hipokrates”. Aby ocenić sprawność ruchową osoby badanej, najczęściej zlecamy wykonanie kilku krótkich i prostych ćwiczeń.

Wśród takich ćwiczeń, warto wymienić próby Romberga. Polegają one na ustawieniu Pacjenta w pozycji stojącej i poproszeniu go o wysunięcie wyprostowanych rąk do przodu. Po ułożeniu ciała w odpowiedniej pozycji lekarz przez kilka sekund ocenia zdolność utrzymania równowagi przy otwartych oraz zamkniętych oczach Pacjenta. Do innych ćwiczeń, na podstawie których ocenia się sprawność ruchową, zalicza się m.in. zmiany pozycji ciała z siedzącej do stojącej i odwrotnie, wykonywanie pełnych obrotów, stanie na jednej nodze oraz przejścia po wyznaczonej linii.