Badania wstępne

Badania wstępne pracowników są nie tylko wymogiem prawnym, ale również kluczowym elementem dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo zatrudnionych. Pracodawcy mają obowiązek zapewnić swoim pracownikom odpowiednie warunki pracy oraz kontrolować ich zdolność do wykonywania obowiązków, dlatego też, przed rozpoczęciem zatrudnienia na danym stanowisku, każdy pracownik powinien przejść badania wstępne, które pozwolą ocenić jego stan zdrowia oraz ewentualne przeciwwskazania do pracy. Wykonując badania wstępne pracowników, zapewniamy konsultacje z lekarzami różnych specjalizacji w jednym miejscu. Współpracujemy z laryngologiem, neurologiem i okulistą, którzy przeprowadzają badania w celu wystawienia orzeczenia o zdolności lub jej braku do wykonywania pracy na danym stanowisku. Dzięki interdyscyplinarnej współpracy lekarzy rożnych specjalizacji, możliwe jest przeprowadzenie wszystkich niezbędnych badań w jednym miejscu, co znacznie ułatwia i przyspiesza proces oceny zdolności do pracy.

Co obejmują badania wstępne?

Badanie wstępne należy przeprowadzić jeszcze przed podjęciem pracy. Pracownik otrzyma skierowanie od pracodawcy na badania dostosowane do zajmowanego stanowiska i zagrożeń, które wynikają z realizacji obowiązków, które są mu przypisane. Najbardziej podstawowe badania obejmują badanie fizykalne, czyli osłuchanie pacjenta i sprawdzenie wagi i wzrostu, badania laboratoryjne z krwi i moczu, w tym pomiar glukozy. Bardziej szczegółowe mogą zostać zlecone przez lekarza medycyny pracy w zależności od czynnika środowiska. Badania, które do nich należą, to:

  • próby wątrobowe, bilirubina w przypadku pracy w placówce medycznej,
  • badania na brucelozę w przypadku pracy przy zwierzętach,
  • spirometria i RTG. klatki piersiowej w przypadku pracy w zapyleniu,
  • badanie widzenia o zmierzchu i wrażliwości na światło w przypadku pracy na stanowisku kierowcy.

W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia pacjenta lekarz medycyny pracy może zlecić bardziej szczegółowe badania.

W naszym ośrodku oferujemy bogaty zakres badań wstępnych dla pracowników, które pozwalają na dokładną ocenę ich zdolności do wykonywania określonego zawodu. Realizujemy badania ogólnolekarskie, specjalistyczne oraz laboratoryjne, dostosowane do potrzeb różnych branż i stanowisk pracy, dzięki czemu, możemy kompleksowo ocenić stan zdrowia przyszłych pracowników i dostarczyć pracodawcom niezbędnych informacji do podjęcia decyzji o zatrudnieniu. Każdy klient traktowany jest przez nas indywidualnie, a badania dobierane są w sposób dostosowany do jego potrzeb i wymagań zawodowych. Przed przystąpieniem do badań, przeprowadzamy szczegółowy wywiad z pracownikiem, aby poznać jego historię zdrowia oraz ewentualne przeciwwskazania do wykonywania określonego zawodu. Współpracujemy z wykwalifikowanymi lekarzami specjalistami oraz diagnostami, którzy posiadają bogate doświadczenie w przeprowadzaniu badań wstępnych dla pracowników, co gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług oraz rzetelność wyników badań.