Badania wstępne

Wykonujemy badania wstępne pracowników. Zapewniamy konsultacje z lekarzami różnych specjalizacji w jednym miejscu. Współpracujemy z laryngologiem, neurologiem i okulistą, którzy przeprowadzają badania w celu wystawienia orzeczenia o zdolności lub jej braku do wykonywania pracy na danym stanowisku.

 

Co obejmują badania wstępne?

 

Badanie wstępne należy przeprowadzić jeszcze przed podjęciem pracy. Pracownik otrzyma skierowanie od pracodawcy na badania dostosowane do zajmowanego stanowiska i zagrożeń, które wynikają z realizacji obowiązków, które są mu przypisane. Najbardziej podstawowe badania obejmują badanie fizykalne, czyli osłuchanie pacjenta i sprawdzenie wagi i wzrostu, badania laboratoryjne z krwi i moczu, w tym pomiar glukozy. Bardziej szczegółowe mogą zostać zlecone przez lekarza medycyny pracy w zależności od czynnika środowiska. Badania, które do nich należą, to:

 

  • próby wątrobowe, bilirubina w przypadku pracy w placówce medycznej,
  • badania na brucelozę w przypadku pracy przy zwierzętach,
  • spirometria i RTG. klatki piersiowej w przypadku pracy w zapyleniu,
  • badanie widzenia o zmierzchu i wrażliwości na światło w przypadku pracy na stanowisku kierowcy.

 

W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia pacjenta lekarz medycyny pracy może zlecić bardziej szczegółowe badania.