Badania kontrolne pracowników

Badania kontrolne dotyczą pracowników, którzy byli na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Celem tych badań jest uzyskanie orzeczenia lekarskiego przed ponownym podjęciem pracy, potwierdzającego zdolność do wykonywania obowiązków na zajmowanym stanowisku. Wynika to z art. 229 § 2 Kodeksu pracy. Pracodawca, który skieruje pracownika na kontrolne badania lekarskie do naszych gabinetów, może mieć pewność, że znajdziemy możliwie najbliższy termin wizyty i wykonamy wszystkie badania w jednym miejscu dzięki współpracy lekarzy różnych specjalizacji w naszym centrum. Badania kontrolne mają znaczenie zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Z punktu widzenia pracownika pozwalają mu na ocenę swojego stanu zdrowia oraz ewentualne wykrycie schorzeń, które mogłyby wpłynąć na jego funkcjonowanie w miejscu pracy. Mogą być także źródłem informacji na temat tego, jak dbać o swoje zdrowie i jakie środki profilaktyczne stosować, aby uniknąć powtórzenia lub nasilenia występujących schorzeń. Pracodawcy, badania kontrolne pozwalają na ocenę aktualnego stanu zdrowia pracownika oraz jego zdolności do wykonywania obowiązków służbowych, dzięki czemu, można uniknąć sytuacji, w której osoba wracająca do pracy nie jest w pełni zdolna do jej wykonywania, co mogłoby prowadzić do obniżenia efektywności pracy całego zespołu. Ponadto, badania kontrolne, w tym badania laboratoryjne, mogą pomóc w identyfikacji ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania konkretnej pracy przez danego pracownika, co pozwala na odpowiednie dostosowanie warunków pracy i zapewnienie bezpieczeństwa.

W naszym ośrodku medycznym dbamy o to, aby każdy pracownik został dokładnie przebadany i otrzymał rzetelne orzeczenie lekarskie dzięki czemu, zarówno pracodawca, jak i sam zatrudniony mogą mieć pewność, że powrót do pracy będzie bezpieczny dla wszystkich. Oferujemy kompleksowe badania kontrolne, które obejmują nie tylko wywiad lekarski, ale również badania diagnostyczne oraz konsultacje z lekarzami specjalistami, dzięki czemu, pracownik ma pewność, że jego zdolność do pracy zostanie oceniona w sposób wszechstronny i dokładny. Rozumiemy, jak ważne jest szybkie przeprowadzenie badań kontrolnych, aby pracownik mógł jak najszybciej wrócić do pracy, dlatego w naszym ośrodku medycznym staramy się dostosować terminy badań do indywidualnych potrzeb każdego klienta.