Badania kontrolne pracowników

Badania kontrolne dotyczą pracowników, którzy byli na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Celem tych badań jest uzyskanie orzeczenia lekarskiego przed ponownym podjęciem pracy, potwierdzającego zdolność do wykonywania obowiązków na zajmowanym stanowisku. Wynika to z art. 229 § 2 Kodeksu pracy. Pracodawca, który skieruje pracownika na kontrolne badania lekarskie do naszych gabinetów, może mieć pewność, że znajdziemy możliwie najbliższy termin wizyty i wykonamy wszystkie badania w jednym miejscu dzięki współpracy lekarzy różnych specjalizacji w naszym centrum.