Badania psychotechniczne

Badania psychotechniczne, choć powszechnie kojarzone z egzaminami na prawo jazdy, mają znacznie szersze zastosowanie. Wykorzystywane są zarówno w procesie rekrutacji pracowników, jak i w kontekście oceny zdolności zawodowych czy predyspozycji do wykonywania określonych czynności. Wbrew pozorom, badania te nie są jednolite i różnią się w zależności od celu oraz grupy zawodowej. W naszym centrum przeprowadzamy badania psychotechniczne. Jest to szereg testów motorycznych i psychologicznych mających na celu ustalić zdolność do kierowania pojazdami i operowania maszynami. Na badania przyjmujemy:

  • kierowców zawodowych i ubiegających się o prawo jazdy odpowiedniej kategorii,
  • kandydatów na egzaminatorów i instruktorów jazdy,
  • operatorów wózków widłowych i innych urządzeń transportu bliskiego,
  • osoby, które straciły prawo jazdy przez prowadzenie w stanie nietrzeźwości lub przekroczenie dozwolonej liczby punktów karnych.

Po zarejestrowaniu się na wizytę należy stawić się ze skierowaniem od lekarza, pracodawcy lub policji. Prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości oraz prawa jazdy, jeśli je masz.

Co ile lat trzeba powtórzyć badania psychotechniczne?

Zasadniczo do 60 roku życia (w przypadku niektórych zawodów 65) psychotesty dla kierowców zawodowych trzeba przeprowadzić raz na 5 lat. Po przekroczeniu ustalonego prawnie wieku częstotliwość tych badań należy zwiększyć. Dotyczy to jednak osób wykonujących pracę związaną z transportem. W określonych przypadkach na badania psychotechniczne może skierować też lekarz lub policja bez względu na to, czy poprzednie orzeczenie psychologiczne jeszcze jest ważne.

Badania psychotechniczne niosą wiele korzyści dla kierowców. Przede wszystkim pozwalają im lepiej poznać swoje mocne i słabe strony, co może przyczynić się do podniesienia poziomu umiejętności za kierownicą. Wiedza na temat swoich predyspozycji może pomóc w unikaniu sytuacji, które mogą okazać się trudne lub niebezpieczne. Dzięki temu kierowca może świadomie pracować nad poprawą swoich umiejętności i zwiększać swoje bezpieczeństwo na drodze. Dodatkowo, kierowca ma pewność, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdu, a ewentualne problemy mogą zostać wykryte na wczesnym etapie i odpowiednio leczone. Wyniki badań psychotechnicznych mogą również pomóc w dostosowaniu pojazdu do indywidualnych potrzeb kierowcy. Jeśli np. okaże się, że kierowca ma problem z koordynacją wzrokowo-ruchową, może zdecydować się na montaż dodatkowych lusterek, które ułatwią mu manewrowanie pojazdem.

Jak wyglądają badania psychotechniczne?

Badania psychotechniczne to zestaw testów mających na celu ocenę zdolności poznawczych, motorycznych, spostrzegawczych oraz emocjonalnych osoby badanej. Służą one do sprawdzenia, czy dana osoba posiada odpowiednie predyspozycje do wykonywania określonych czynności czy pracy zawodowej. Zakres oceny psychologicznej różni się w zależności od tego, w jakim celu się jej dokonuje. Zawsze obejmuje ona jednak wywiad dotyczący ogólnego stanu zdrowia pacjenta oraz np. jego doświadczenia w kierowaniu pojazdami. Wszystkie elementy badania dążą do zweryfikowania zdolności intelektualnych i kompetencji społecznych kierowcy. Przebieg badania może zakładać także przeprowadzenie testów aparaturowych, np. by sprawdzić, jak badany radzi sobie z prowadzeniem pojazdu w nocy.

W naszej ofercie dostępne są także badania kontrolne pracowników.