Badania psychotechniczne

W naszym centrum przeprowadzamy badania psychotechniczne. Jest to szereg testów motorycznych i psychologicznych mających na celu ustalić zdolność do kierowania pojazdami i operowania maszynami. Na badania przyjmujemy:

  • kierowców zawodowych i ubiegających się o prawo jazdy odpowiedniej kategorii,
  • kandydatów na egzaminatorów i instruktorów jazdy,
  • operatorów wózków widłowych i innych urządzeń transportu bliskiego,
  • osoby, które straciły prawo jazdy przez prowadzenie w stanie nietrzeźwości lub przekroczenie dozwolonej liczby punktów karnych.

Po zarejestrowaniu się na wizytę należy stawić się ze skierowaniem od lekarza, pracodawcy lub policji. Prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości oraz prawa jazdy, jeśli je masz.

 

Co ile lat trzeba powtórzyć badania psychotechniczne?

Zasadniczo do 60 roku życia (w przypadku niektórych zawodów 65) psychotesty dla kierowców zawodowych trzeba przeprowadzić raz na 5 lat. Po przekroczeniu ustalonego prawnie wieku częstotliwość tych badań należy zwiększyć. Dotyczy to jednak osób wykonujących pracę związaną z transportem. W określonych przypadkach na badania psychotechniczne może skierować też lekarz lub policja bez względu na to, czy poprzednie orzeczenie psychologiczne jeszcze jest ważne.

 

Jak wyglądają badania psychotechniczne?

Zakres oceny psychologicznej różni się w zależności od tego, w jakim celu się jej dokonuje. Zawsze obejmuje ona jednak wywiad dotyczący ogólnego stanu zdrowia pacjenta oraz np. jego doświadczenia w kierowaniu pojazdami. Wszystkie elementy badania dążą do zweryfikowania zdolności intelektualnych i kompetencji społecznych kierowcy. Przebieg badania może zakładać także przeprowadzenie testów aparaturowych, np. by sprawdzić, jak badany radzi sobie z prowadzeniem pojazdu w nocy.