Badania przydatności do pracy

Badania przydatności do pracy obejmują pracowników przyjmowanych do pracy oraz przenoszonych na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe inne, niż na dotychczas zajmowanym stanowisku. Podejmujemy długofalową współpracę z pracodawcami, którzy mogą kierować do nas pracowników zajmujących różne stanowiska. Przeprowadzamy również badania okresowe, wstępne i wysiłkowe. W naszym ośrodku realizujemy badania przydatności do pracy dla różnych grup zawodowych, uwzględniając specyfikę każdego stanowiska oraz indywidualne potrzeby klientów, co pozwala nam dostosować zakres badań do konkretnej sytuacji, zapewniając najwyższą jakość usług oraz rzetelność wyników. Zatrudniamy wykwalifikowany personel medyczny, który posiada niezbędne uprawnienia oraz doświadczenie w przeprowadzaniu badań przydatności do pracy, dzięki czemu, nasi klienci mogą być pewni, że badania zostaną przeprowadzone w sposób profesjonalny i zgodny z obowiązującymi standardami. Dodatkowo, korzystamy z nowoczesnych metod badawczych oraz wysokiej jakości sprzętu, co pozwala na uzyskanie precyzyjnych wyników oraz szybkie ich przekazanie klientom.

Przebieg badania

Współpraca lekarzy różnych specjalizacji pozwala wykonywać badania lekarskie pracowników w jednym miejscu i ustalić terminy wizyt tak, by jednego dnia uzyskać zaświadczenie o przydatności do pracy. W ramach badań pracowników przeprowadzamy konsultacje z okulistą, neurologiem, laryngologiem i kardiologiem. W naszym Centrum Medycyny Pracy znajduje się również laboratorium medyczne, w którym wykonujemy badania krwi i moczu niezbędne do potwierdzenia przydatności do pracy. Jednym z naszych priorytetów jest zapewnienie każdemu klientowi indywidualnego podejścia oraz wsparcia na każdym etapie realizacji badań przydatności do pracy. Nasz personel służy pomocą w wyborze odpowiednich badań, a także udziela wszelkich niezbędnych informacji dotyczących przebiegu badań oraz interpretacji wyników. W razie potrzeby oferujemy również możliwość skonsultowania wyników z lekarzem specjalistą, który pomoże ocenić ewentualne zagrożenia zdrowotne związane z wykonywanym zawodem. Dodatkowo, stawiamy na konkurencyjne ceny badań przydatności do pracy, które nie obciążają nadmiernie budżetu klientów. Oferujemy możliwość skorzystania z atrakcyjnych pakietów usług, które obejmują szereg badań oraz konsultacji lekarskich.