Badania przydatności do pracy

Badania przydatności do pracy obejmują pracowników przyjmowanych do pracy oraz przenoszonych na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe inne, niż na dotychczas zajmowanym stanowisku. Podejmujemy długofalową współpracę z pracodawcami, którzy mogą kierować do nas pracowników zajmujących różne stanowiska. Przeprowadzamy również badania okresowe, wstępne i wysiłkowe.

 

Przebieg badania

 

Współpraca lekarzy różnych specjalizacji pozwala wykonywać badania lekarskie pracowników w jednym miejscu i ustalić terminy wizyt tak, by jednego dnia uzyskać zaświadczenie o przydatności do pracy. W ramach badań pracowników przeprowadzamy konsultacje z okulistą, neurologiem, laryngologiem i kardiologiem. W naszym Centrum Medycyny Pracy znajduje się również laboratorium medyczne, w którym wykonujemy badania krwi i moczu niezbędne do potwierdzenia przydatności do pracy.