Kompleksowe pakiety badań dla pracowników

W naszym centrum oferujemy badania dla pracowników wszystkich zawodów. Mamy uprawnienia i specjalistyczny sprzęt do przeprowadzania badań wysokościowych. Zapraszamy przyszłych kierowców na badania uprawniające do prowadzenia pojazdu każdej kategorii. Nasza oferta obejmuje:

  • badania psychologiczne,
  • konsultacje ze specjalistami,
  • badania laboratoryjne,
  • badania dodatkowe.

Aby otrzymać orzeczenie potwierdzające, że nie ma przeciwwskazań, by pracownik objął dane stanowisko, konieczne jest wypełnienie przez pracodawcę skierowania na badania.

Kiedy wykonuje się badania pracownika?

Okoliczności, w których należy wykonać badanie lekarskie w ośrodku medycyny pracy, określa kodeks pracy. Na badania wstępne, kontrolne lub okresowe do lekarza medycyny pracy należy zgłosić się:

  • przed rozpoczęciem nowej pracy,
  • przed upływem ważności poprzedniego orzeczenia (u osób pracujących na tym samym stanowisku),
  • po przeniesieniu na stanowisko, na którym występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe warunki,
  • w przypadku spowodowanej chorobą niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni.

Kierowcy muszą zgłaszać się na kontrolę do lekarza za każdym razem, gdy wygasa termin ważności ich prawa jazdy, lub gdy chcą ubiegać się o nową kategorię uprawnień.

Badania psychologiczne

Badanie psychologiczne - kierowca (widzenie zmierzchowe, zjawisko olśnienia w cenie ) 150 zł

150 zł

Badanie psychologiczne - operator sprzętu, wysokościowe

60 zł

Badanie psychologiczne - kierowca + operator

180 zł
Badanie lekarskie kierowcy Kategorie A, A1, B, B1(zlecona przez lekarza konsultacja okulisty dodatkowo płatna) 200 zł

Kategorie zawodowe: C, C1, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E

230 zł
Badanie lekarskie okresowe, wstępne, kontrolne 60 zł
Badanie psychologiczne skierowanie z policji 150 zł

Badanie wysokościowe - kompleksowe

(konsultacje dodatkowe wg wskazań lekarskich w cenie + glukoza)

180 zł

Badanie przydatnościowe kierowcy kat. B wynikające z określonych zagrożeń na stanowisku pracy

210 zł

Badanie wysokościowe + kierowanie pojazdu służbowego kat. B

260 zł

 

Konsultacje specjalistyczne

Neurolog 50 zł
Laryngolog 50 zł
Okulista (praca przy komputerze) 50 zł

Orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych (w tym badanie lekarskie)

50 zł
Konsultacja lekarza medycyny pracy z orientacyjną oceną laryngologiczną 110 zł
Konsultacja lekarza medycyny pracy z orientacyjną oceną okulistyczną 110 zł
Konsultacja lekarza medycyny pracy z orientacyjną oceną neurologiczną 110 zł

 

Badania laboratoryjne:

OB. 5 zł
Morfologia 5 zł
Mocz 5 zł
Glukoza 10 zł
Profil lipidowy 5 zł
Retikulocyty 5 zł
Kreatynina 5 zł
ALT 5 zł
AST 5 zł
GGTP 5 zł

 

Badania dodatkowe:

EKG spoczynkowe 20 zł
Badanie słuchu AUDIOMETRIA 20 zł
SPIROMETRIA 20 zł
Wrażliwość na olśnienie 30 zł
Widzenie zmierzchowe 30 zł
RTG płuc 60 zł 
Próba oziębieniowa 100 zł 
Badanie na posiew kału 150 zł
Wizytacja stanowisk pracy przez lekarza medycyny pracy 150 zł
Uczestnictwo lekarza medycyny pracy w komisjach BHP 150 zł