Kiedy najczęściej wykonywane są badania przydatności do pracy?

mężczyzna na wizycie u lekarza medycyny pracy

Badania przydatności do pracy są istotnym elementem procesu zatrudnienia oraz utrzymania bezpieczeństwa i higieny pracy. Ich celem jest ocena zdolności pracownika do wykonywania określonych czynności zawodowych oraz identyfikacja ewentualnych przeciwwskazań zdrowotnych. W niniejszym artykule przedstawimy dwa kluczowe momenty, w których badania te są najczęściej wykonywane.

Badania wstępne - ważny etap rekrutacji

Pracodawca ma obowiązek skierować kandydata na takie badanie przed podjęciem przez niego pracy. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że osoba ubiegająca się o zatrudnienie jest zdolna do wykonywania powierzonych jej obowiązków oraz nie stanowi zagrożenia dla siebie ani innych pracowników. Badania przydatności do pracy przeprowadzane są przede wszystkim na etapie wstępnym, czyli podczas rekrutacji nowych pracowników. Warto zwrócić uwagę, że badania wstępne są obowiązkowe dla wszystkich kandydatów do pracy, niezależnie od rodzaju zawodu czy stanowiska. Dotyczy to zarówno osób zatrudnianych na umowę o pracę, jak i na inne formy umowne. Badania te pozwalają również na wykrycie ewentualnych przeciwwskazań zdrowotnych, które mogą wpłynąć na decyzję o zatrudnieniu danej osoby.

Badania okresowe - kontrola zdrowia pracowników

Kolejnym momentem, w którym badania przydatności do pracy są często wykonywane, są tzw. badania okresowe. Ich celem jest kontrola stanu zdrowia pracowników oraz monitorowanie ich zdolności do wykonywania obowiązków zawodowych. Pracodawcy mają obowiązek skierować swoich pracowników na takie badania w określonych odstępach czasu, zgodnie z przepisami prawa oraz specyfiką danej branży. Badania okresowe są szczególnie istotne w przypadku pracowników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne lub uciążliwe, narażonych na kontakt z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia. Dzięki nim można na bieżąco oceniać kondycję zdrowotną pracowników oraz podejmować odpowiednie środki zaradcze, takie jak modyfikacja warunków pracy czy skierowanie na dodatkowe szkolenia.