Jakie uprawnienia mają lekarze medycyny pracy?

lekarz

Medycyna pracy jest specjalizacją lekarską, która zajmuje się badaniem wpływu pracy na zdrowie pracownika. Do lekarzy medycyny pracy udajemy się m.in. przed rozpoczęciem zatrudnienia na nowym stanowisku, tuż po zapisaniu się na kurs prawa jazdy, a niekiedy nawet przed pierwszym dniem studiów na określonych kierunkach. Czym właściwie zajmują się specjaliści medycyny pracy? Jakie mają uprawnienia i które badania wykonują? Na te pytania odpowiadamy w dzisiejszym wpisie.

Jakie kompetencje wyróżniają lekarzy medycyny pracy?

Lekarze medycyny pracy to specjaliści, którzy badają zdolność Pacjentów do pracy i wykonywania obowiązków na danym stanowisku. Ich zadaniem jest wystawianie stosownych zaświadczeń orzekających o takiej zdolności do pracy lub stwierdzających jej brak. Do ich kompetencji należy też diagnostyka i leczenie chorób zawodowych. Oprócz tego lekarze medycyny pracy orzekają o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia się na określonym kierunku lub wykonywania danego zawodu. Wystawiają również zaświadczenia dla przyszłych kierowców. Oceniają tym samym, czy stan ich zdrowia nie wpłynie na bezpieczeństwo prowadzenia pojazdu.

Jaki rodzaj badań wykonuje się u lekarza medycyny pracy?

U lekarzy medycyny pracy wykonuje się podstawowe badania diagnostyczne takie jak np. pomiar stężenia glukozy we krwi, badanie ciśnienia tętniczego czy badanie wzroku. Poza tym w razie potrzeby każdy specjalista medycyny pracy jest uprawniony do wydawania skierowań na specjalistyczne badania diagnostyczne. W centrum medycyny pracy w Tychach zapewniamy pakiet badań dla nowozatrudnionych i stałych pracowników, studentów i kierowców. Nasza oferta obejmuje badania laboratoryjne, badania wstępne, kontrolne i okresowe do pracy oraz badania psychologiczne przyszłych kierowców.