Niepełnosprawni vs godziny pracy

pracownik

Orzeczenie o niepełnosprawności wcale nie przekreśla szans na podjęcie kariery zawodowej. Prawo wspiera jednak osoby borykające się z różnego rodzaju ograniczeniami. Przepisy regulują bowiem takie obszary stosunku pracy między pracodawcą a osobą niepełnosprawną, które mogą stanowić dla niej utrudnienie. Jednym z nich jest czas pracy. Czy wiesz, w jakim wymiarze godzin może pracować pracownik z orzeczeniem o niepełnosprawności?

Jaki jest maksymalny czas pracy osoby niepełnosprawnej?

Tę kwestię reguluje wprost ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z brzmieniem przepisu, czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Od tej zasady istnieje pewien wyjątek. Nieco inaczej jest bowiem w przypadku pracowników zaliczających się do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. W tym przypadku będzie to 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Warto dodatkowo podkreślić, że taki pracownik nie może pracować w godzinach nocnych, a także nadliczbowych. Strony stosunku nie mogą ponadto zmieniać wspominanych regulacji. Wynika to oczywiście z woli ochrony pracowników niepełnosprawnych. Zakaz modyfikowania norm czasu pracy przestrzega bowiem przed nierównymi praktykami pracodawców.

Czy osoba niepełnosprawna może pracować dłużej, niż wskazuje ustawa?

Mogłoby się wydawać, że powyższe zasady są sztywne. Jest to oczywiście prawda, jednak ustawodawca przewidział od nich dwa wyjątki. Po pierwsze, osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności może złożyć wniosek o stosowanie ogólnych norm czasu pracy. Konieczna jest wówczas zgoda lekarza. Wykonujemy badania dla pracowników w Tychach, dlatego, jeżeli Twój pracownik ubiega się o wydłużenie czasu pracy, zapraszamy Cię do kontaktu.

Co istotne, skrócone godziny wykonywania obowiązków służbowych nie dotyczą pracowników niepełnosprawnych, którzy są zatrudnieni przy pilnowaniu. Mowa tu oczywiście o ochroniarzach sprawujących nadzór nad mieniem.