Kto i kiedy kieruje pracowników na badania okresowe?

lekarz mierzy ciśnienie pacjentce

Badania okresowe pracowników wykonuje lekarz medycyny pracy na podstawie odpowiedniego skierowania. Czy wiesz, kto kieruje pracowników na wizytę?

Do kogo należy obowiązek wystawienia skierowania na badania okresowe?

Wiele osób sądzi, że to lekarz pierwszego kontaktu kieruje pracownika na wizytę do lekarza medycyny pracy. Nic bardziej mylnego! Zgodnie z art. 229 §  4a Kodeksu pracy, wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Słowem, to na pracodawcy ciąży ten obowiązek. Warto dodatkowo podkreślić, że uchybienie nakazowi może rodzić negatywne konsekwencje prawne.

Jeżeli chcesz skierować pracownika lub pracowników na badania okresowe, zapraszamy do naszego Centrum Medycyny Pracy w Tychach. Zawsze dbamy o to, aby wizyta przebiegła jak najsprawniej, a wszelkie niezbędne czynności zostały wykonane jednego dnia. Priorytetem jest zaś dla nas ochrona zdrowia pracowników, dlatego na pierwszym miejscu stawiamy dokładną i rzetelną diagnostykę.

O czym należy pamiętać, wystawiając pracownikowi skierowanie na badania?

Przepisy prawa wyraźnie wyznaczają sposób oraz szczegóły dotyczące wystawiania skierowania. Niestety nie jest to dowolne. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, aby przygotować dwa egzemplarze. Oba musisz wręczyć pracownikowi, jednak jedno z nich pozostanie w dokumentacji u lekarza medycyny pracy.

Najważniejsze jest jednak kontrolowanie terminów. Pamiętaj, że praca bez ważnego orzeczenia lekarskiego stanowi naruszenie przepisów prawa.  Odpowiedzialność spoczywa jednak nie na pracowniku, a na pracodawcy, bo to do jego obowiązków należy wydanie polecenia. Co istotne, skierowanie możesz wystawić dużo wcześniej, gdyż nie ma przepisów prawa, które wyznaczałyby okres ważności dokumentu.