Czy osoby nieletnie muszą wykonywać badania przed podjęciem pracy wakacyjnej?

nastolatka

Pracodawcy coraz chętniej decydują się na zatrudnianie nieletnich. Dotyczy to w szczególności prac typowo sezonowych, gdy znacząco wzrasta zapotrzebowanie na pracowników. Młodzież chętnie podejmuje się tego rodzaju zadań, aby zdobyć pierwsze doświadczenie, a także zarobić nieco pieniędzy na swoje własne potrzeby. Czy wiesz, jak wygląda to zagadnienie od strony prawnej?

Zatrudnianie nieletnich a przepisy prawa

Na samym wstępie należy wyraźnie podkreślić, że wbrew powszechnym przekonaniom zatrudnianie osób nieletnich jest jak najbardziej dopuszczalne. Jest to jednak nieco bardziej sformalizowane niż w przypadku nawiązywania stosunku pracy z dorosłym. Ustawodawca dąży bowiem do zapewnienia młodzieży jak najbezpieczniejszych warunków.

Ustawa regulująca to zagadnienie nie posługuje się pojęciem „nieletni”. Zgodnie z brzemieniem art. 190 §  1 Kodeksu pracy, młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Co do zasady, tylko taka młodzież może być zatrudniana. Wówczas najdogodniejszą formą okazuję się umowa o pracę przy wykonywaniu prac lekkich. Jest to umowa, która umożliwia nawiązywanie stosunku pracy na okres wakacyjny. Warto mieć jednak na uwadze, że istnieje wykaz prac wzbronionych młodocianym, który reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1990 r.

Czy młodociany musi poddać się badaniom lekarskim w związku ze stosunkiem pracy?

Art. 201 Kodeksu pracy wyraźnie wskazuje, że młodociany musi poddać się stosownym badaniom lekarskim. Zajmując się medycyną pracy w Tychach, niejednokrotnie mieliśmy przyjemność współpracować z zatrudnianą młodzieżą. Młodociany musi bowiem uzyskać pozytywne orzeczenie lekarskie przed podjęciem pracy, a jednocześnie podlega badaniom okresowym i kontrolnym już w czasie zatrudnienia. Konieczna jest jednak obecność rodzica lub opiekuna prawnego podczas wizyty.

Jeżeli chcesz zatrudnić młodocianego na okres wakacyjny, zapraszamy Cię do podjęcia kontaktu. Przeprowadzamy badania szybko i profesjonalnie, dbając zarówno o potrzeby pracodawców, jak i komfort pracowników.