Orzeczenie o niepełnosprawności a medycyna pracy

niepełnosprawny pracownik

Nie ulega wątpliwości, że stan zdrowia danej osoby ma ogromne znaczenie w przypadku wyboru określonej ścieżki zawodowej. Chodzi tu jednak nie tylko o kwestie praktyczne, ale również prawne. Polski ustawodawca nadaje bowiem lekarzom kompetencję, w ramach której mogą oni określać, kiedy podjęcie danej pracy jest możliwe, a kiedy nie.

Jaki przebiega zatrudnianie osób z orzeczeniem o niepełnosprawności?

Należy wyraźnie zaznaczyć, że osoby niepełnosprawne mogą być zatrudniane na takich samych stanowiskach jak pracownicy bez dysfunkcji. Tego rodzaju orzeczenie nie skreśla więc szansy na podjęcie danej ścieżki zawodowej. Kluczowe okaże się jednak uzyskanie orzeczenia lekarskiego, które poświadczy brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku oraz w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Oferujemy badania wstępne w Tychach, dlatego jeżeli zamierzasz zatrudnić pracownika legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności, zapraszamy Cię do kontaktu. W tym miejscu warto podkreślić, że tego rodzaju badania są obowiązkowe w każdym przypadku. Oznacza to, że pracodawca zobowiązany jest do wystawienia skierowania dla każdego pracownika, który ma zostać zatrudniony.

Co zrobić, jeżeli dotychczasowy pracownik przedstawił orzeczenie o niepełnosprawności?

Może zdarzyć się tak, że pracownik przedstawi orzeczenie o niepełnosprawności dopiero po pewnym czasie od dnia zatrudnienia. Co istotne, nie jest to przeciwwskazaniem do kontynuowania stosunku pracy. Taka osoba nadal może więc wykonywać swoje dotychczasowe obowiązki służbowe. Pracodawca może jednak skierować go na badania kontrolne, jeżeli stwierdzi, że jest to koniecznie. Nie jest to obowiązkowe, jednak w przypadku niektórych rodzajów stanowisk może okazać się to niezbędne ze względów praktycznych.

Posiadanie orzeczenie o niepełnosprawności wiąże się także z szeregiem uprawnień. Mowa tu m.in. o:

  • dodatkowym urlopie wypoczynkowym w wymiarze 10 dni,
  • krótszym czasie pracy (do 7 godzin na dobę),
  • dodatkowej przerwie w pracy (15 minut), wliczanej do czasu pracy.

Co istotne, osoba z takim orzeczeniem nie może pracować w godzinach nocnych, ale na jej wniosek lekarz może wyrazić taką zgodę.