Co mówią przepisy na temat długoterminowego zwolnienia lekarskiego?

wizyta u lekarza

Różnorodne choroby dotykają każdego z nas. Dotyczy to zarówno drobnych przeziębień, jak i znacznie poważniejszych diagnoz. Niekiedy niezbędny okazuje się dłuższy odpoczynek, skutkujący koniecznością czasowego zrezygnowania z pełnienia obowiązków służbowych.

Czym jest długotrwałe zwolnienie lekarskie?

Na samym początku warto wyjaśnić tytułowe pojęcie. Zgodnie z przepisami prawa, o długotrwałym zwolnieniu lekarskim mówimy wtedy, gdy jego okres przekracza 33 dni. Wówczas pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a nie wynagrodzenie od swojego pracodawcy. Co do zasady, może trwać ono maksymalnie 182 dni, ale w przypadku zakażenia gruźlicą i wynikającego z niego skutków aż 270 dni.

Nie jest jednak tak, że po upływie wspomnianego limitu czasowego w każdym przypadku nastąpi powrót do pracy. Ustawodawca przewiduje możliwość przyznania pracownikowi tzw. świadczenia rehabilitacyjnego przez lekarza orzecznika ZUS. Wówczas niezdolny do pracy ma prawo do pobierania zasiłku maksymalnie przez 12 miesięcy.

Długotrwałe zwolnienie lekarskie a powrót do pracy

Aby móc powrócić do pełnienia obowiązków służbowych, niezbędne jest poddanie się badaniom kontrolnym. Skierowanie na wizytę u lekarza medycyny pracy wystawia pracodawca. Przeprowadzamy badania kontrolne w Tychach, mając na uwadze nie tylko kompleksową diagnostykę, ale i sprawność świadczonych usług. Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu.

Należy pamiętać, że podczas badania lekarz medycyny pracy stwierdzi, czy dany pracownik jest zdolny do pracy. Otrzymane zaświadczenie jest podstawą do legalnego powrotu na swoje stanowisko. Warto podkreślić, że praca bez ważnych badań lekarskich stanowi naruszenie przepisów prawa, co może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami dla pracodawcy.