Jakie są konsekwencje za brak badań medycyny pracy?

rozmowa w pracy

Nie od dziś wiadomo, że posiadanie ważnych badań medycyny pracy jest zupełnie niezbędne do wykonywania czynności wynikających ze stosunku pracy. Słowem, są one podstawowym warunkiem do legalnego zatrudnienia. Zdarza się jednak, że pracodawcy uchybiają obowiązkowi wystawiania skierowań lub to właśnie pracownik nie stawia się na wizytę. Czy wiesz, jakie są tego konsekwencje?

Co w przypadku, gdy pracownik nie stawi się na badania lekarskie?

Należy wyraźnie podkreślić, że poddawanie się badaniom lekarskim jest obowiązkiem każdego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Dotyczy to wszelkich badań, tj. wstępnych, okresowych i kontrolnych. Od tej zasady nie ma żadnego wyjątku, dlatego ustawodawca przewiduje negatywne konsekwencje za lekceważenie tej powinności.

Jedną z możliwych sankcji wyznacza art. 52 Kodeksu pracy, który mówi, że pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. Zatrudniający może jednak zdecydować się na mniej dotkliwą konsekwencję, a mianowicie upomnienie, naganę lub karę pieniężną, na które wskazuje art. 108 Kodeksu pracy.

Co grozi pracodawcy zatrudniającemu pracownika bez badań lekarskich?

Zajmując się medycyną pracy w Tychach, trudno nam wyobrazić sobie sytuację, w której pracodawca bagatelizuje tak istotny obowiązek. Ważne badania lekarskie pracowników są bowiem niezbędne dla ich zdrowia, a także ogólnego bezpieczeństwa. Zatrudniający naraża się tym samym na surowe konsekwencje prawne, a mianowicie karę grzywny od 1000 do 30 000 zł, co stanowi wykroczenie z art. 283 § 1 Kodeksu pracy.

Jeżeli chcesz skierować swoich pracowników na badania lekarskie, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu. Oferujemy wszelkie niezbędne usługi z zakresu medycyny pracy, dbając o ich najwyższą jakość oraz sprawną realizację. Z pełną ofertą zapoznasz się na naszej stronie internetowej.