Cukrzyca a praca zawodowego kierowcy - czy są jakieś ograniczenia?

kierowca cukrzyca

Jeszcze dekadę temu cukrzycy chcący pracować jako zawodowi kierowcy nie mieli takiej możliwości. Nie pozwalały na to przepisy prawa. W 2011 roku sytuacja się jednak zmieniła (wejście w życie Dyrektywy Unijnej), a choroba nie jest już przeciwwskazaniem do uzyskania odpowiednich uprawnień. Diabetycy muszą jednak udowodnić, że rozumieją swoją chorobę i są w stanie nad nią zapanować. Co to oznacza w praktyce?

Dodatkowe wymagania

Diabetyków czekają dodatkowe badania. Cukrzyk, aby zdobyć uprawnienia, musi przedstawić zaświadczenie o braku przeciwwskazań do zawodowego prowadzenia pojazdów. Dokument ten jest gwarancją, że dana osoba wyczuwa i potrafi zapobiegać atakom hipoglikemii, a co za tym idzie – jest w stanie zadbać o bezpieczeństwo swoje i pozostałych użytkowników dróg. Lekarz ocenia między innymi wiedzę pacjenta na temat swojej choroby. Nie jest ważne, czy dany pacjent cierpi z powodu cukrzycy typu 1. czy 2. – zaostrzone procedury obowiązują zarówno pierwszą, jak i drugą grupę chorych. Zaświadczenia raczej nie otrzyma osoba, która dopuściła do ataku hiperglikemii w ciągu ostatnich 12 miesięcy, ma uszkodzenia wzroku spowodowane cukrzycą, lub inne ciężkie powikłania.

Uzyskanie zawodowego prawa jazdy

Cukrzycy muszą wiedzieć też to, że dodatkowe badanie lekarskie kierowcy to nie wszystkie formalności, jakie ich czekają. Kierowca z cukrzycą insulinozależną otrzymuje prawo jazdy tylko na rok, a z cukrzycą nieinsulinozależną – na maksymalnie 3 lata. Diabetycy muszą po tym czasie potwierdzać swoje uprawnienia. Kierowcy zawodowi muszą pamiętać też, że za hipoglikemię uznaje się w ich przypadku cukier poniżej 55 mg/dl i nie ma żadnych odstępstw od tej reguły. Aby uzyskać uprawnienia, muszą oni być w stanie udokumentować kontrolę nad swoją chorobą, czyli przedstawić dziennik cukrów, a także dostarczyć wyniki przesiewowych badań krwi z oznaczeniem poziomu cukru. Potrzebne jest też zaświadczenie nie tylko od diabetologa, ale również od okulisty. Co mają zrobić osoby, u których cukrzyca została wykryta niedawno? To zależy od indywidualnego przypadku i stopnia zaawansowania choroby. Najczęściej jednak kwalifikację chorego odracza się na 6 miesięcy. Jeśli po tym czasie uda się wyrównać poziomy glikemii, cukrzyk może ponownie zacząć ubiegać się o prawo jazdy.