Wizytacja stanowisk pracy przez lekarza medycyny pracy

wizytacja stanowisk

Lekarza medycyny pracy kojarzymy przede wszystkim z niezbędnymi badaniami, które przechodzimy przed podjęciem zatrudnienia oraz z badaniami kontrolnymi. Bez jego orzeczenia nie możemy m.in. przystąpić do wykonywania pracy na nowym stanowisku, jednak okazuje się, że zakres działania lekarza medycyny pracy jest znacznie większy. Wyjaśniamy, co ma na celu wizytacja stanowisk pracy przez lekarza medycyny pracy.

Medycyna pracy — co warto wiedzieć na jej temat?

Lekarz medycyny pracy wykonuje badania okresowe, wstępne i kontrolne, na które kierują swoich pracowników pracodawcy. Zajmuje się także przeprowadzaniem badań niezbędnych w przypadku osób wykonujących szczególnie wymagające i niebezpieczne zawody. W zakres obowiązków zawodowych lekarzy medycyny pracy wchodzi także wykonywanie badań psychotechnicznych, wysokościowych i badań wysiłkowych. Medycyna pracy pomaga zadbać o zdrowie pracowników, czuwając m.in. nad systematyczną profilaktyką zdrowia.

Niewiele osób wie, że lekarz medycyny pracy może także wizytować stanowiska pracy w celu sprawdzenia warunków, w jakich wykonywane są obowiązki zawodowe oraz oceny ryzyka. Dzięki temu możliwy jest m.in. dobór właściwych badań, dzięki którym będzie sprawdzany stan zdrowia pracowników. To niezwykle ważne w przypadku wszystkich pracowników, którzy wykonują pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub w warunkach uciążliwych.

Na czym polega wizytacja stanowisk pracy przez lekarza medycyny pracy?

Przynajmniej raz w roku lekarz medycyny pracy powinien dokonać wizytacji w zakładzie pracy, w celu poznania panujących w nim warunków oraz zagrożeń, na jakie narażeni są pracownicy zakładu. Chodzi nie tylko o pracę w warunkach szkodliwych, ale także wykonywanie codziennych obowiązków pracowniczych w pozornie nieszkodliwym otoczeniu. Dzięki wizytacji stanowiska pracy lekarz medycyny pracy może odpowiednio dobrać zakres badań kontrolnych pracowników oraz wdrożyć postępowanie profilaktyczne. Wizytacja stanowisk pracy polega przede wszystkim na przyjrzeniu się warunkom, w jakich pracownicy wykonują swoje obowiązki, poznaniu czynników, które mogą negatywnie wpływać na stan ich zdrowia oraz określeniu kierunków rozwoju niezbędnych w celu poprawy bezpieczeństwa, ergonomii i psychologii pracy.