Jak wygląda wizyta u lekarza medycyny pracy?

lekarz

Lekarz medycyny pracy przeprowadza badania, których celem jest określenie, czy dana osoba może wykonywać pracę na określonym stanowisku w warunkach opisanych w skierowaniu od potencjalnego pracodawcy, czyli potwierdza brak przeciwwskazań do zatrudnienia lub stwierdza ich istnienie. Zadaniem medycyny pracy jest ochrona zdrowia pracowników przed wpływem szkodliwych czynników środowiskowych. Specjalność ta zajmuje się również diagnozowaniem i leczeniem chorób zawodowych. Na wizytę do lekarza medycyny pracy musi wybrać się każdy bez względu na rodzaj wykonywanej pracy. Poniżej odpowiadamy na pytanie o jej przebieg.

Przebieg wizyty w centrum medycyny pracy

Lekarz medycyny pracy przeprowadza badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz zajmuje się prowadzeniem poradni zakładowej, w ramach której działają specjalistyczne gabinety diabetologiczne, kardiologiczne, laryngologiczne, neurologiczne, okulistyczne. Każdy pracownik, który dopiero rozpoczyna pracę na danym stanowisku, musi udać się na wizytę do centrum medycyny pracy. Przystąpienie do wykonywania obowiązków zawodowych bez aktualnego zaświadczenia od lekarza medycyny pracy jest niemożliwe. Badania te powinny odbywać się w godzinach pracy pracownika oraz na koszt pracodawcy.

Zakres i przebieg badań zależy od informacji podanych przez pracodawcę na wystawionym przez niego skierowaniu. Skierowanie musi zawierać opis stanowiska pracy oraz czynników środowiskowych, pod wpływem których będzie pozostawała osoba zatrudniona. Pracownik jest zobowiązany do poinformowania lekarza o aktualnych chorobach, ostatnich wynikach badań, przyjmowanych lekach, przebytych operacjach. W celu oceny zdrowia pracownika lekarz przeprowadza wywiad zdrowotny oraz badania wstępne. Badania okresowe i kontrolne mają miejsce po upływie określonego czasu.

W przypadku ubiegania się o pracę, której wykonywanie nie jest obciążone wysokim ryzykiem, w tym przykładowo nie wymaga kontaktu z niebezpiecznymi dla zdrowia substancjami chemicznymi, wizyta u lekarza medycyny pracy trwa krótko, przeważnie kilkanaście minut. W jej ramach lekarz mierzy ciśnienie krwi, osłuchuje klatkę piersiową, analizuje wyniki morfologii i badania moczu, określa wagę ciała oraz wzrost pracownika. Na koniec wizyty wydaje orzeczenie potwierdzające zdolność pracownika do pracy na określonym stanowisku, ewentualnie wymienia przeciwskazania do jej podjęcia, lub kieruje go na dalsze badania przeprowadzane przez lekarzy innych specjalności. Dopiero z kompletem wszystkich zleconych badań można podjąć pracę. Warto pamiętać o zabraniu ze sobą na wizytę noszonych okularów korekcyjnych czy aparatów słuchowych, z których korzystamy.