Badania wysiłkowe

Celem badań wysiłkowych jest pomiar czynności elektrycznej serca w warunkach zwiększonego obciążenia, które wywołuje się poprzez nasilającą się aktywność fizyczną. Uzyskane wyniki pozwalają ocenić, czy występują zaburzenia rytmu serca, odkryć ich przyczynę i dobrać właściwą metodę leczenia. Dysponujemy specjalistycznym sprzętem do wykonywania badania elektrokardiograficznego w trzech etapach niezbędnych do uzyskania prawidłowego wyniku.

 

Próba wysiłkowa EKG

 

W pierwszej kolejności lekarz wykona zwykłe EKG. Wyniki tego badania zostaną w późniejszym czasie porównane do wyniku uzyskanego podczas badania przeprowadzonego z obciążeniem, czyli aktywnością fizyczną w formie marszu po ruchomej bieżni. Stopniowe zwiększanie obciążenia pozwala monitorować reakcję serca. Podczas trzeciego etapu lekarz analizuje pracę serca podczas powracania do stanu sprzed wysiłku. Ocena pracy serca niezbędna jest do uzyskania orzeczenia o braku przeciwwskazań do pracy w przypadku stanowisk, na których pracownik narażony jest na czynniki niekorzystne dla zdrowia.