Własna działalność gospodarcza, a medycyna pracy

medycyna pracy

Sprawność fizyczna pracowników ma kluczowe znaczenie przy wykonywaniu obowiązków wynikających ze stosunku pracy. Aby pracodawca miał pewność, że zatrudnione przez niego osoby nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku, kieruje on swoich pracowników na badania wstępne i okresowe. W większości ich przeprowadzenie jest konieczne i wynika z przepisów prawnych. I o ile osoby zatrudnione na umowie o pracę, nie mają wątpliwości co do obowiązku wykonania badań, o tyle problem pojawia się wśród tych, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. Czy przedsiębiorcy są zobowiązani do wykonywania badań z zakresu medycyny pracy? O tym przeczytasz w dalszej części artykułu.

Czy samozatrudnienie wiąże się z koniecznością wykonywania badań okresowych?

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą nie mają obowiązku wykonywania badań wstępnych, okresowych ani kontrolnych. Taka sama zasada dotyczy osób spokrewnionych z przedsiębiorcami oraz tych, którzy nie są zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę, ale na co dzień pomagają im w wykonywaniu obowiązków. W przypadku, gdy jednak przedsiębiorcy zdecydują się zatrudnić pracownika lub pracowników, wówczas są zobowiązani do skierowania ich na badania z zakresu medycyny pracy. Warto jednak pamiętać, że w niektórych branżach zaleca się takie badania, mimo tego, że zgodnie z prawem nie ma takiego obowiązku.

Państwowa Inspekcja Pracy może wymagać badań z zakresu medycyny pracy w przypadku osób samozatrudnionych mających codzienny kontakt z klientami lub z żywnością. Do takich przedsiębiorców należą np. fryzjerzy, właściciele prywatnych sklepów, kosmetyczki czy masażyści. W niektórych przypadkach przedsiębiorcy i ich współpracownicy mogą też sami wyrazić chęć zostania objętym opieką w ramach służby medycyny pracy. O taką możliwość mogą też ubiegać się ci, którzy wykonują pracę na innej podstawie niż stosunek pracy oraz indywidualni rolnicy wraz z pracującymi w gospodarstwie członkami rodziny. W tym przypadku zobowiązani są do złożenia odpowiedniego wniosku do właściwej jednostki służby medycyny pracy.