W jakiej sytuacji wystawia się opinie orzecznicze?

doktor2

Lekarz medycyny pracy ma obowiązek ocenić stan zdrowia pacjenta i wystawić opinię orzeczniczą. Dodatkowo musi wykryć zagrożenie zdrowotne, które może stwarzać konkretne miejsce i stanowisko pracy. Po przeprowadzonych badaniach wydaje więc zaświadczenia o zdolności do wykonywania zawodu i braku przeciwwskazań bądź wręcz zakazuje i wystawia dokument.

Lekarz medycyny pracy przeprowadza badania, w celu wystawienia opinii orzeczniczej, czy stan zdrowia pacjenta, pozwala na wykonywanie danej pracy. W Centrum medycyny pracy Hipokrates specjaliści przeprowadzają badania: wstępne, okresowe, kontrolne, psychotechniczne, przydatności do pracy oraz wiele innych specjalistycznych. Każda zgłaszająca się osoba, jest kierowana do psychologów, okulistów, neurologów, laryngologów. Systematyczna kontrola pracowników pozwala na ocenę ich stanu zdrowia, a także na wykrywanie szkodliwych czynników, wynikających z warunków pracy. Zgodnie z kodeksem pracy badanie należy przeprowadzić: przed rozpoczęciem nowej pracy, po zmianie stanowiska i jego charakteru; przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia oraz po przebywaniu na zwolnieniu lekarskim w okresie dłuższym niż 30 dni.

Kiedy jeszcze wystawia się opinie orzecznictwa?

Opinie orzecznicze dotyczą również uszczerbku na zdrowiu powstałego w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia lub wykonywanej pracy. Stwierdzana jest zarówno niezdolność do pracy, jak i jej stopień. W dokumencie jest ujęty czas, kiedy miała miejsce niezdolność i przewidywany okres, w jakim pracownik nie będzie mógł podjąć pracy, oraz związek chorobą czy wypadkiem. Wystawiana jest w celu starania się przez pracownika o świadczenie pieniężne za ten okres.  Jeśli pacjent nie zgadza się z nią, w ciągu 7 dni może się odwołać. Lekarz orzecznik uwzględnia stopień jego niesprawności, jak również możliwość kontynuowania pracy na tym samym czy innym stanowisku bądź przekwalifikowanie zawodowe pracownika.