Stanowisko pracy a zakres badań profilaktycznych

lekarz23

Badania profilaktyczne są nieodłącznym elementem każdego stosunku pracy. Po stronie pracodawcy spoczywa obowiązek wystawienia skierowania, zaś pracownik zobligowany jest do ich wykonania. Dotyczy to każdego rodzaju badań, tj. wstępnych, kontrolnych oraz okresowych.

Czy stanowisko pracy ma wpływ na zakres badań profilaktycznych?

Jak już zostało wspomniane, badania profilaktyczne dotyczą każdego pracownika. Od tej zasady nie ma żadnych wyjątków, bowiem pracodawca nie może pod żadnym pozorem dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia o braku przeciwwskazań do jej wykonywania. Różnić może się natomiast zakres wykonywanych badań, co jest ściśle powiązane z danym stanowiskiem.

Co do zasady, do podstawowych badań profilaktycznych należą m.in. badanie podmiotowe, tj. szczegółowy wywiad lekarski, pomiar ciśnienia, badania osłuchowe oraz badania krwi i moczu. Takiego przebiegu wizyty może spodziewać się każdy pracownik, niezależnie od zajmowanego stanowiska. Ich zakres określa ustawa.

Nie jest jednak tak, że nie można spodziewać się poszerzenia zakresu badań. Wracając do skierowania wystawianego przez pracodawcę, to właśnie na nim wyszczególnione jest stanowisko zajmowane przez pracownika oraz powiązane z nim czynniki szkodliwe. Na tej podstawie lekarz medycyny pracy określa zakres koniecznych badań. Słowem, stanowisko pracy ma znaczący wpływ na zakres badań profilaktycznych.

Jakie badania mogą wchodzić w zakres badań profilaktycznych pracowników?

Nasz lekarz medycyny pracy w Tychach określa niezbędne badania. Jeżeli dane stanowisko pracy jest powiązane z czynnikami szkodliwymi, dochodzi do rozszerzenia ich zakresu. Takim pracownikom zlecane są przede wszystkim badania okulistyczne, laryngologiczne, neurologiczne oraz psychotechniczne.

Rozszerzenia zakresu badań profilaktycznych mogą spodziewać się więc:

  • kierowcy oraz osoby zatrudnione na innym stanowisku, które wykorzystują w pracy samochód,
  • osoby wykonujące prace w środowisku głośnym,
  • pracownicy biurowi wykonujący pracę przed komputerem,
  • operatorzy maszyn i urządzeń,
  • osoby wykonujące prace na wysokości.