Jakie należy wykonać badania po zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni?

sprawdanie ciśnienia

Osoby świadczące pracę w rozumieniu Kodeksu pracy zobowiązane są do poddawania się różnego rodzaju badaniom. Dotyczy to między innymi sytuacji, gdy pracownik powraca na swoje stanowisko po przebywaniu na zwolnieniu lekarskim, które trwało dłużej niż 30 dni. Jak wygląda taka wizyta i o czym warto pamiętać?

Jakie badania wykonuje się, gdy pracownik powraca po zwolnieniu lekarskim, które trwało dłużej niż 30 dni?

W takim przypadku wykonuje się badania kontrolne, które są niezbędne, aby pracownik mógł ponownie świadczyć pracę. Ich celem jest ustalenie, czy nie występują żadne przeciwwskazania, aby dana osoba mogła powrócić na swoje stanowisko. Lekarz, po przeprowadzeniu niezbędnych badań, wydaje orzeczenie lekarskie, które potwierdza jej zdolność do wykonywania swoich obowiązków.

Wykonując kontrolne badania lekarskie w Tychach, dokładamy wszelkich starań, aby pracownik mógł jak najszybciej powrócić do pracy. Oferujemy szybkie terminy wizyt, a dzięki temu, że w naszej placówce pracują lekarze różnych specjalizacji, kompleksowa diagnostyka odbywa się w jednym miejscu.

Jak wyglądają badania kontrole w praktyce?

Zgodnie z art. 229 § 2 Kodeksu pracy, badania kontrole pracownika po okresie niezdolności do pracy, który był spowodowany chorobą i trwał dłużej niż 30 dni, są obowiązkowe. Oznacza to, że osoba świadcząca pracę nie może uchylić się od ich wykonania. W przeciwnym wypadku pracodawca ma prawo rozwiązać stosunek pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Co istotne, to pracodawca zobowiązany jest do wystawienia skierowania i pokrycia kosztów wizyty.

Podczas wizyty wykonywane są przede wszystkim podstawowe badania diagnostyczne, takie jak pomiar ciśnienia czy osłuchanie klatki piersiowej. Niezbędny okaże się także szczegółowy wywiad, podczas którego lekarz dokładnie zapozna się ze stanem zdrowia pracownika. Gdy wystąpi taka konieczność, zakres badań może być dodatkowo rozszerzany.