Jakie badania wykonuje się dla pracowników narażonych na drgania?

badania lekarsie

Praca na niektórych stanowiskach wiąże się ze wzmożonym ryzykiem zawodowym. Jednym ze zjawisk nieobojętnych dla organizmu są drgania, które mogą przybierać różną postać. Niestety z reguły są one skutkiem ubocznym dokonywania różnorodnych procesów produkcyjnych i nie ma możliwości, aby je zredukować. Z tego powodu zatrudnieni narażeni na drgania muszą poddawać się badaniom pracowniczym.

Czym są drgania i jaki mają wpływ na organizm pracownika?

Definicję legalną tego pojęcia zawiera rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne. Z jego treści wynika, że drgania mechaniczne to drgania lub wstrząsy przekazywane do organizmu człowieka przez części ciała mające bezpośredni kontakt z drgającym obiektem. Mogą mieć one charakter:

  • miejscowy – oddziałują na organizm człowieka i przenoszone są bezpośrednio przez kończyny górne;
  • ogólny – cechują się o ogólnym działaniem na organizm człowieka, przekazywane są do organizmu jako całości przez stopy lub części tułowia, w szczególności miednicę lub plecy.

Należy wyraźnie podkreślić, że regularne wystawienie na drgania może skutkować różnorodnymi dolegliwościami. Mowa tu m.in. o schorzeniach kręgosłupa, zaburzeniach układu nerwowego czy naczyniowego.

Badania dla pracowników narażonych na drgania

Wykonując tego rodzaju wstępne badania dla pracowników w Tychach, zawsze rozpoczynamy od diagnostyki ogólnej. Szczególną uwagę zwracamy na układ naczyniowy, nerwowy i kostny w zakresie kończyn górnych. Jeżeli zatrudniony narażony jest na drgania o charakterze ogólnym, dodatkowo wykonujemy badania neurologiczne. Nie przeprowadzamy jednak próby oziębieniowej ani badań drgań miejscowych. Tak samo wyglądają badania okresowe. 

Zakres obu rodzajów badań pracowniczych wyznaczony jest przez przepisy prawa. Rozporządzenie wyznacza także właściwą częstotliwość ich wykonywania. Należy pamiętać, że badania kontrole powinny być wykonywane co 3 lub 4 lata, w zależności od rodzaju występujących w zakładzie pracy drgań. Pierwsza wizyta u lekarza medycyny pracy musi jednak odbyć się po roku od zatrudnienia.