Jakie badania dla pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności?

niepelnosprawny

W przedsiębiorstwach zatrudnia się bardzo różne osoby. Czasami są to ludzie w pełni zdrowi, tacy, którym nie dokuczają żadne dolegliwości. Zdarza się jednak również, że pracodawca decyduje się zatrudnić osobę z orzeczeniem o niepełnosprawności. Musi on wtedy upewnić się, jakie przepisy obowiązują go podczas podpisywania umowy właśnie z taką osobą. Jak wygląda w tym kontekście kwestia związana z badaniami, jakie trzeba wykonać przed podjęciem pracy?

Generalnie rzecz biorąc, przepisy nie wymagają tego, aby dodatkowo badać pracownika, który dostarczył orzeczenie o niepełnosprawności. Uznaje się, że samo orzeczenie jest dokumentem wystarczającym do tego, aby zyskać wgląd w to, jak dany pracownik będzie wykonywał swoje obowiązki. Jedynymi badaniami, których w tym przypadku wymaga się, są badania okresowe przeprowadzane po przepracowaniu określonego czasu, na które pracownik powinien dostarczyć również orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Co wynika z treści orzeczenia?

Zasadność wszystkich innych badań, na jakie pracodawca może wysłać pracownika, wynika z tego, co napisane jest w orzeczeniu. Może bowiem być tak, że treść tego dokumentu wskaże, iż dana osoba ma ograniczenia, jeśli chodzi o wykonywanie pewnych zajęć. Wówczas przed zatrudnieniem kogoś takiego pracodawca ma prawo, a nawet obowiązek skierować taką osobę na dodatkowe badania, które ustalą, czy osoba z niepełnosprawnością może w ogóle wykonywać dane zadanie bez uszczerbku zarówno dla siebie, jak i dla działalności firmy.

Mimo iż zatrudnianie osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności wiązać się może z nieco większymi formalnościami, to warto poświęcić czas na to, aby je wypełnić. Osoby z niepełnosprawnościami mają takie samo prawo do pracy jak wszyscy inni obywatele i powinny być włączane w jak najwięcej aktywności, oczywiście stosownie do swoich możliwości. Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych to duży krok na drodze do obywatelskiego i demokratycznego społeczeństwa, które ma poszanowanie dla wszystkich, niezależnie od stopnia sprawności fizycznej czy umysłowej.