Jak często wykonuje się badania okresowe?

lekarz

Nie od dziś wiadomo, że podjęcie zatrudnienia wiąże się z koniecznością wizyty u lekarza medycyny pracy, który oceni zdolność do pracy w zawodzie lub na danym stanowisku. Badania wstępne to jednak niejedyny obowiązek pracownika. W czasie trwania umowy o pracę ten zobowiązany jest również do wykonywania badań okresowych. Badania okresowe pozwalają kontrolować stan zdrowia pracownika oraz poddają ocenie wpływ wykonywanych obowiązków na jego organizm. Przepisy jasno wskazują na to, że należy je wykonywać przede wszystkim regularnie. Jak to wygląda w praktyce?

Badania okresowe – od czego zależy ich częstotliwość?

Badania okresowe wykonuje się na zlecenie pracodawcy. Nie oznacza to jednak, że przełożony decyduje o ich częstotliwości. O tym, kiedy należy się zgłaszać na kontrolę stanu zdrowia, będąc w stosunku pracy, decyduje lekarz medycyny pracy. Specjalista określa częstotliwość wykonywania badań na podstawie kilku czynników. W naszym Centrum Medycyny Pracy „Hipokrates” częstotliwość wykonywania badań okresowych w Tychach ustalamy, biorąc pod uwagę specyfikę i charakter wykonywanej pracy. Nie pomijamy przy tym zagrożeń, jakie mogą z niej wynikać. Oprócz tego uwzględniamy stan zdrowia i wiek pracownika. Ostateczną decyzję podejmujemy też w oparciu o przepisy.

Co ile wykonuje się badania okresowe?

Co do zasady i zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi m.in. w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996 r. badania okresowe powinno się wykonywać nie częściej niż raz w roku, ale nie rzadziej niż raz na pięć lat. Istnieją jednak pewne wyjątki. Należy pamiętać, że lekarz medycyny pracy ma prawo skrócić okres ważności badań w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych lub stan zdrowia pacjenta. Warto przy tym pamiętać, że za zaniedbanie obowiązku wykonania badań okresowych w każdym przypadku grożą konsekwencje. Co ciekawe, może je ponieść zarówno pracownik, jak i pracodawca.