Czym jest medycyna pracy?

rozmowa

Dziedzina medycyny pracy obejmuje badanie tego, jak środowisko pracy wpływa na zdrowie osób zatrudnionych w danym miejscu. Lekarze tej specjalności przeprowadzają wywiady i zlecają badania okresowe, wstępne oraz kontrolne pracowników.

Dziedzina medycyny pracy obejmuje badanie tego, jak środowisko pracy wpływa na zdrowie osób zatrudnionych w danym miejscu. Lekarze tej specjalności przeprowadzają wywiady i zlecają badania okresowe, wstępne oraz kontrolne pracowników. Mogą być one inne zależnie od wykonywanego zawodu, miejsca pracy i związanych z nim uwarunkowań otoczenia. Zadaniem medycyny pracy jest również ocena zagrożeń i czynników niebezpiecznych w miejscu pracy, a następnie zmniejszanie ich szkodliwego wpływu na pracowników.

W zakres tej dziedziny wchodzą zarówno badania bardziej ogólne, jak i specjalistyczne przeznaczone dla rozmaitych grup zawodowych, szczególnie takich, gdzie odpowiednia kondycja fizyczna, sprawność motoryczna, dobry wzrok lub słuch są decydujące, aby nie popełnić błędu i dobrze wykonywać swoją pracę. Dotyczy to na przykład kierowców, żołnierzy, policjantów oraz płetwonurków. Lekarze medycyny pracy wykonują także badania osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie pozwolenia na posiadanie broni. 

Wizyta u lekarza medycyny pracy

Gdy rozpoczynamy naszą pierwszą pracę albo potrzebujemy badań okresowych, wtedy pracodawca kieruje nas do lekarza medycyny pracy. Wizyta u niego polega na przeprowadzeniu wywiadu dotyczącego naszego dotychczasowego zatrudnienia oraz warunków, w jakich obecnie pracujemy (lub będziemy pracować w najbliższym czasie). Lekarz pyta nas również o ogólny stan zdrowia, przyjmowane leki, nałogi oraz choroby, które pojawiają się u członków najbliższej rodziny. Następnie, zależnie od rodzaju pracy, jaką wykonujemy, kieruje nas na odpowiednie badania, których wyniki pozwolą ocenić naszą zdolność do pełnienia obowiązków służbowych na danym stanowisku.

Wysłanie pracownika na niezbędne badania wstępne, okresowe i kontrolne związane z wykonywaną pracą jest obowiązkiem pracodawcy. On również pokrywa ich wszelkie koszty. Zgodnie z Kodeksem pracy takie badania dotyczą osób rozpoczynających nową pracę, zmieniających stanowisko lub jego charakter oraz tych, którzy przebywali na zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30 dni. W przypadku osób pracujących cały czas na tym samym stanowisku badania wykonuje się przed upływem ważności poprzedniego zaświadczenia.