Badania wstępne przed podjęciem pracy

badanie

Wszystkie osoby podejmujące zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę mają obowiązek zgłoszenia się do lekarza medycyny pracy na badania wstępne. Dotyczy to zarówno zatrudnionych na cały etat, jak i jego część lub na zastępstwo.

Wszystkie osoby podejmujące zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę mają obowiązek zgłoszenia się do lekarza medycyny pracy na badania wstępne. Dotyczy to zarówno zatrudnionych na cały etat, jak i jego część lub na zastępstwo. Badania te w miarę możliwości powinny być przeprowadzane w godzinach pracy. Nieco inaczej kwestia ta przedstawia się, gdy kontynuujemy zatrudnienie na podobnym stanowisku, ale u innego pracodawcy. Wtedy aktualne orzeczenie lekarskie pozostaje w mocy i nie ma konieczności ponownego ubiegania się o nie. Badania wstepne nie są natomiast wymagane w przypadku osób pracujących na umowę o dzieło lub zlecenie.

Co decyduje o zlecanych badaniach?

Dla pracownika rozpoczynającego karierę w danej firmie pracodawca przygotowuje skierowanie do lekarza medycyny pracy. Dokument ten musi zawierać informacje na temat nazwy zajmowanego stanowiska oraz ewentualnych czynników ryzyka zdrowotnego z nim związanych. Na tej podstawie lekarz medycyny pracy podejmuje decyzję, jakie badania powinien zlecić pracownikowi, aby ocenić jego zdolność do podjęcia określonego rodzaju zatrudnienia.

Na lekarzu w tym momencie spoczywa duża odpowiedzialność, aby skierować pracownika na wszystkie badania pozwalające wykluczyć przeciwwskazania do zatrudnienia na określonym stanowisku, z którym wiążą się konkretne obciążenia fizyczne i psychiczne.

Dla pracowników biurowych spędzających większość dnia przed komputerem będą to zwykle jedynie podstawowe badania krwi i moczu oraz sprawdzenie ostrości widzenia u okulisty. Jednak dla osób, których praca obejmuje kontakt z żywnością, niezbędne jest również wykonanie badań sanitarno-epidemiologicznych. Chodzi w nich przede wszystkim o sprawdzenie, czy przyszły pracownik nie jest nosicielem chorób lub zakażeń, które mógłby przenieść za pośrednictwem żywności na inne osoby. Jeszcze inne badania niezbędne są w przypadku zawodowych kierowców, ponieważ oprócz kontroli okulistycznej muszą obejmować testy psychologiczne badające m.in. szybkość reagowania.