Badania kontrolne w pracy

badanie kontrolne

Zanim pracodawca zatrudni nową osobę na danym stanowisku pracy, ma obowiązek skierować ją na badania lekarskie. Jednak również pracownicy, którzy już jakiś czas są zatrudnieni w danej firmie, w pewnych okolicznościach powinni być wysyłani przez niego na badania kontrolne. Czym one są i kiedy pracownik jest zobowiązany je wykonać?

Badanie po zwolnieniu lekarskim

Pracownik musi stawić się na badanie kontrolne, jeśli był niezdolny do pracy przez chorobę trwającą dłużej niż 30 dni. Celem tych badań jest sprawdzenie, czy pracownik rzeczywiście może bezpiecznie wykonywać swoje obowiązki na swoim stanowisku. Dopiero jeśli przejdzie je pozytywnie, może być znów dopuszczony do pracy. Obowiązek ten narzucają przepisy Kodeksu Pracy. Pracownik może odmówić wykonania badań, jednak wiąże się to jednoznacznie z niedopuszczeniem go przez pracodawcę do pracy, a co za tym idzie – niewypłaceniem wynagrodzenia. W skrajnych przypadkach pracownik z powodu odmowy może być ukarany przez pracodawcę za powstałe z tego powodu szkody. W odwrotnej sytuacji, gdy to pracodawca ignoruje wymagania medycyny pracy i decyduje się dopuścić pracownika do wykonywania obowiązków bez aktualnych badań, może zostać ukarany przez Państwową Inspekcję Pracy karą finansową. Pracodawca ma obowiązek przechowywać wszystkie orzeczenia lekarskie wraz z aktami pracowników. Badania kontrolne są finansowane przez pracodawcę. Podobnie jak badania okresowe, powinny odbywać się w godzinach pracy, a pracownik przy tej nieobecności zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia. Jeśli badania odbywają się w innej miejscowości, pracodawca mus zwrócić pracownikowi koszty przejazdu. Po wykonaniu badań pracownik powinien wrócić jak najszybciej do biura. Jeśli bezpodstawnie wydłuży czas nieobecności w pracy, pracodawca ma prawo wyciągnąć wobec niego konsekwencje.

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca ma obowiązek nie tylko skierować pracownika na badania kontrolne i pokryć ich koszty, ale musi on też odpowiednio ustosunkować się do ich wyników. Jeśli takie będą zalecenia lekarskie, pracodawca powinien np. przesunąć danego pracownika do innych obowiązków, zgodnych ze wskazówkami lekarza.